S.M.A.R.T. İçgörü Çözümlerimiz.

Yeni yöntemlerle gerçek içgörülere ulaşır, kök nedenleri açığa çıkarır

Pazarlama gurusu Peter Drucker başarılı olmak isteyen bir işletmenin ana amacının “müşteri kazanmak ve korumak” olduğunu söyler. İşletmelerin başarısı, tüketicilerini iyi tanıma ve ihtiyaçlarını anlama yetkinliklerine bağlıdır.
Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz her projenin kalbinde tüketici yer alır. Tüketici davranışını çözümlemek için alanında uzman antropolog, psikolog ve dilbilimciler ile çalışırız. İçgörüleri açığa çıkarmak ve tüketici davranışını açıklamak için üç temel yenilikçi yöntem kullanırız:

ETNOGRAFİK YÖNTEM

LİNGUİSTİK YÖNTEM

PROJEKTİF YÖNTEM

Virtua olarak beyana dayalı araştırmalara güvenmiyoruz. Tüketicilerin söyledikleri ile yaptıklarının farklı şeyler olduğunu biliyor, çoğu zaman en değerli bilgileri kendine sakladığını görüyoruz. Yenilikçi yöntemlerimiz sayesinde tüketicinin ne söylediğinden ziyade ne yaptığına, söylediğinden çok nasıl söylediğine ve söyleyemediği mahrem bilgilere odaklanıyoruz.
 
Gerçekleştirdiğimiz projelerde;

Etnografik Yöntemlerler:

Antropologlarımız etnografik yöntemlerle, bilfiil iş süreçlerine dahil olur. Tüketici ile firmanızın temas ettiği her ana eşlik eder. Tüketiciye servis sağlayan personeliniz ile birlikte çalışarak tüketici deneyimini oluştuğu anda kayıt altına alır.

Gerçek tüketici içgörüsüne sahip pazarlama fikirleri geliştiriyoruz.

Derinlikli ürün içgörülerine ulaşmak ve tüketici ürün etkileşimini (consumer engagement) incelemek için geliştirilen katılımcı gözleme dayalı araştırma modelidir.

Kurum içgörülerine ulaşmak, çalışan deneyimini ve iç hizmet sürecini, tüm ayrıntıları ile incelemek için geliştirdiği katılımcının gözlemine dayalı araştırma modelidir

Linguistic Yöntemlerler:

Dilbilimcilerimiz linguistik yöntemlerle görüşme metinlerini satır satır analiz eder. Tüketicilerin ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğine odaklanır. Satır aralarını okuyarak tüketicilerin anlam dünyasını çözümler.

Kültürel içgörülere ulaşmak ve tüketicilerin ürün ve hizmetlere yüklediği kültürel anlamı çözümlemek için geliştirilen dilbiliminin lexicology (sözcük bilim) tekniğine dayanan metin analizi modelidir

Kullanım içgörülerine ulaşmak, karar süreci ve kullanım alışkanlıklarını saptamak için geliştirilen dilbiliminin socio-linguistic (sosyo-dilbilim) tekniğine dayanan metin analizi modelidir

Sahiplik içgörülerine ulaşmak, en etkin iletişim stratejisini belirlemek için geliştirilen, dilbiliminin söylem analizi (discourse analysis) tekniğine dayanan metin analizi modelidir.

Projektif Yöntemlerler:

Klinik psikologlarımız projektif yöntemlerle tüketicileri can kulağıyla dinler. Projektif materyaller kullanarak söylenenden öte söylen(e)meyen gerçeklerin peşine düşer. Tüketicilerin duygu durumlarını analiz ederek sansürsüz gerçeği keşfeder.

Kültürel içgörülere ulaşmak ve tüketicilerin ürün ve hizmetlere yüklediği kültürel anlamı çözümlemek için geliştirilen dilbiliminin lexicology (sözcük bilim) tekniğine dayanan metin analizi modelidir

Kullanım içgörülerine ulaşmak, karar süreci ve kullanım alışkanlıklarını saptamak için geliştirilen dilbiliminin socio-linguistic (sosyo-dilbilim) tekniğine dayanan metin analizi modelidir

Sahiplik içgörülerine ulaşmak, en etkin iletişim stratejisini belirlemek için geliştirilen, dilbiliminin söylem analizi (discourse analysis) tekniğine dayanan metin analizi modelidir.

Kök-neden Çalışması:

Uzmanların yürüttüğü saha çalışmasını tamamladıktan sonra strateji, pazarlama ve iletişim alanındaki uzman kadromuzun desteğiyle bilimsel literatür ve pazar tecrübesi ile harmanlayarak derinlikli tüketici bulgularına ulaşıyoruz. Pazarlama ekipleriyle yaptığımız yaratıcı workshop’larla firma yetkinliklerine uygun, pazarlama kararlarına yön verecek gerçek içgörüleri ortaya çıkartıyoruz. Firmanın pazarlama hedeflerine ulaşması için gücünü tüketici davranışlarını açıklamaktan alan kök-nedenleri belirliyor ve öncelikli aksiyon adımlarını firma yöneticileriyle birlikte tasarlıyoruz.

Görüşelim? çünkü,

Fark yaratmak için buradayız.

Form sonrası temsilcimiz en kısa sürede size ulaşacaktır.

Arrow-up