Fark yaratın.

Gerçek tüketici içgörülerine ulaşıp buna uygun pazarlama fikirleri geliştiriyor ve firmalara S.M.A.R.T. pazarlama çözümleri sunuyoruz.

Virtua’yı oluşturan ilham kaynağımız iş dünyasının üç temel sacayağına yönelik yaptığımız gözlemler:

Yani hikayemiz biraz Edison’un hikayesine benziyor: %99 ter, %1 ilham.
Pazar

Sıklıkla çok iyi iş fikirleri pazar şartları yeterince etüd edil(e)mediği için sonuçsuz kalıyor.

Kurum

Sıklıkla çok iyi iş fikirleri pazar şartları yeterince etüd edil(e)mediği için sonuçsuz kalıyor.

Tüketici

İyi bir iş fikri tüketiciye doğru anlatıl(a)madığı için başarısızlığa mahkum oluyor.

S.M.A.R.T. İçgörü Çözümlerimiz

Pazarlama gurusu Peter Drucker başarılı olmak isteyen bir işletmenin ana amacının “müşteri kazanmak ve korumak” olduğunu söyler. İşletmelerin başarısı, tüketicilerini iyi tanıma ve ihtiyaçlarını anlama yetkinliklerine bağlıdır.

S.M.A.R.T. Pazarlama Çözümlerimiz

Pazarlama gurusu Peter Drucker’a göre pazarlamanın temel amacı, tüketiciyi tanımak, derinlemesine anlamak ve gerçek ihtiyaçlara cevap vererek kendi kendini pazarlayabilen ürün ve hizmetler geliştirmektir.

S.M.A.R.T. Yönetim Çözümlerimiz

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyle birlikte görece durağan ve korunaklı pazarlar, yerini hızla değişen, dönüşen ve rekabetle tanımlanan daha büyük pazarlara bıraktı. Faaliyet alanındaki bu değişim, pazarlama araçlarını ve de önemlisi pazarlamaya bakışımızı kökten bir değişime zorladı.

Görüşelim? çünkü,

Fark yaratmak için buradayız.

Form sonrası temsilcimiz en kısa sürede size ulaşacaktır.


Arrow-up