S.M.A.R.T. Pazarlama Çözümlerimiz.

Gerçek içgörüleri merkeze alan, etkin pazarlama fikirleri ve stratejileri geliştirir.

Pazarlama gurusu Peter Drucker’a göre pazarlamanın temel amacı, tüketiciyi tanımak, derinlemesine anlamak ve gerçek ihtiyaçlara cevap vererek kendi kendini pazarlayabilen ürün ve hizmetler geliştirmektir.
Bu nedenle Virtua olarak yürüttüğümüz her danışmanlık projesinde tüketiciyi yani insanı merkeze alıyoruz. Tüketici ihtiyaçları, pazar şartları ve kurumsal yeterlilikleri bütünsel olarak inceleyerek markanın tüketici odaklı bir pazarlama bakış açısı kazanmasını sağlıyoruz.

Pazar

Tüketici

Kurum

Bu amaçla şirketiniz, pazar ve potansiyel müşterileriniz arasında bir Virtuous Triangle oluşturuyoruz. Gözlerimizi ve kulaklarımızı dört açarak gözlemliyoruz ve dinliyoruz. Söylenenden öte nelerin söylenemediğini anlamaya çalışıyoruz. Satır aralarını okuyoruz. Personelinizin serviste gelip giderken ne konuştuğunu, hatta evlerde ve sosyal medyada konuşulan dedikoduları dinliyoruz. Gerçeğin üç tarafını şirketinizi, pazarı ve müşteriyi dinliyoruz, duyuyoruz ve anlıyoruz.
 
Tüketici ihtiyaçlarını, pazar koşullarını ve firmanın mevcut konumunu tespit ettiğimiz içgörü aşamasından sonra pazarlama stratejisi, yönetimi ve iletişimi alanlarındaki uzman kurucularımızın tecrübelerinden yararlanarak tüketici odaklı pazarlama fikirleri geliştiriyoruz.
Tüm süreç boyunca firma yönetimi ve çalışanlarıyla eşgüdüm içinde kalarak rekabetten ayrışmayı sağlayacak, firma yetkinliklerine ve hedeflerine uygun S.M.A.R.T. pazarlama çözümleri sunuyoruz.

Pazar Çözümleri:

Pazar büyüklüğü, pazar oyuncuları ve payları, tekil müşteri sayısı (unique customer size), ortalama sepet bilgisi gibi temel pazarlama analitiği değerleri hesaplanır. Bu hesaplamalar ve firmanın mevcut bilgi birikimi bütünleşik bir şekilde analiz edilerek, pazar projeksiyonu oluşturulur. Firmanın büyüme hedeflerinin bilimsel ve sayısal bir zeminde belirlenmesi sağlanır.

Pazar projeksiyonları ile firmanın satış verileri ilişkilendirilerek mevcut pazar performansı ve potansiyel gelişme alanları saptanır. Yapılan ek analizlerle pazarda rekabet tarafından kullanılmayan fırsat alanları (pazar boşlukları) ve henüz potansiyeli keşfedilmemiş tüketici grupları belirlenerek pazar payını arttıracak en doğru hedef kitlenin tespit edilmesi sağlanır.

Temel pazarlama analitiği değerleri ile firmanın mevcut veritabanı ilişkilendirilerek, firmanın pazarlama aktivitelerinin etkinliği ve sonuçları rekabeti de kapsayacak şekilde analiz edilir. Çekirdek müşteriler (core customer), düzenli müşteriler ve potansiyel müşteriler belirlenerek, mevcut müşterilerde derinleşmek ve rakiplerden daha fazla pay almak için gerekli taktik adımlar ve ürün stratejileri geliştirilir.

Tüketici Çözümleri:

Tüketici algısını anlamak ve yönetmek için mevcut tüketici içgörüleri değerlendirilir ve markanın tüketici tarafındaki gerçek karşılığı açığa çıkarılır. Tüketicinin marka ile sarsılmaz bir bağlantı kurmasını sağlayacak, sunulan hizmet veya ürünü tüketici ihtiyacına göre tanımlayan “tüketici değer önerisi” oluşturulur.

Mevcut müşteriler farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerine göre segmente edilir. Ortaya çıkan segmentler, firmanın mevcut yeterlilikleri ve ürün portföyü ile eşleştirilir. Yapılan analizlerle müşteri ihtiyaçlarına göre değişen ürün ve hizmetler belirlenerek, tüketici odaklı pazarlama ve iletişim planı tasarlanır.

Tüketici beklentilerini ürün ve hizmetlerinin temeline almak ve günlük işleyişte (operasyon) tüketici ihtiyaçlarına öncelik verilmesini sağlamak için mevcut iş akışı yeniden tasarlanır. Böylece tüketicide memnuniyetsizlik yaratan tıkanıklık noktaları açılarak olumlu müşteri deneyimini geliştirecek pazarlama ve iletişim faaliyetleri planlanır.

Kurum Çözümleri:

Firmanın pazarlama ve hizmet hedeflerini reklam, medya, CRM gibi hizmet ajanslarına kolay anlaşılır ve doğru bir şekilde özetlemeyi ve etkin bir briefleme sağlayan ve ajans ile ilişkilerde etkin bir aracıya ihtiyaç duyan firmalar için Virtua tarafından tasarlanmış bir danışmanlık hizmetidir.

Pazarlama aktivitelerine yön verecek en verimli hedef kitlenin belirlenmesi ve bu hedef kitleye uygun iletişim, pazarlama planı ve buna bağlı brief’lerin oluşturulması için Virtua tarafından tasarlanmış bir danışmanlık hizmetidir.

Markanın misyon ve vizyonunun belirlenmesi, rekabete karşı atılacak aktivasyon adımlarının geliştirilmesi ve sonraki aşamalarda izlenecek stratejileri içeren marka anayasasının oluşturulması için Virtua tarafından tasarlanmış bir danışmanlık hizmetidir.

Görüşelim? çünkü,

Fark yaratmak için buradayız.

Form sonrası temsilcimiz en kısa sürede size ulaşacaktır.

Arrow-up