Hakkımızda

Virtua, müşterilerine S.M.A.R.T. çözümler sunar

S.M.A.R.T.

 • Etnografik İçgörü
 • Linguistik İçgörü
 • Projektif İçgörü
 • Kök-neden Çalışması

 • Hedef Kitle Belirleme
 • Müşteri Segmentasyonu
 • Rekabet ve Pazar Analizi
 • Pazarlama Planı
 • Marka Konumlandırma

 • Marka Strateji Dökumanı
 • Pazarlama Ekosistemi
 • Pazarlama Hedef ve KPI’ları
 • Bütçe Planlama ve Takibi
 • Pazarlama Yönetimi

 • Tüketici Trendleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Firma Analizi
 • Workshop Yönetimi

Biz’den

01

Neden halihazırda pek çok pazarlama ve danışmanlık firması varken bu alanda yeni bir girişime imza attık? Çünkü, fark yaratacak, yepyeni bir yaklaşım sunduğumuza inanıyoruz. Virtua Consult ekibinin farklı sektör ve uzmanlık alanlarından beslenen deneyimi bize değerli gözlem fırsatları sağladı ve iş dünyasının işleyişiyle ilgili kritik tespitlerde bulunduk.

02

Geçmiş tecrübelerimiz sırasında çok iyi iş fikirlerinin pazar şartlarına uygun olmadığı için kaybolduğuna tanık olduk. Ya da firmaların yeni iş fikrini hayata geçirmeye hazır olmadığı için cazip fırsatları kaçırdığına tanık olduk. Ancak, en sık karşılaştığımız sorun, çok iyi iş fikirlerinin, tüm teknik hazırlıklara, firma yetkinliklerine ve olumlu pazar koşullarına rağmen tüketicilere doğru anlatılamadığı için başarısızlığa mahkum olması oldu.

03

Biz de pazar payını büyütmek için tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmek isteyen firmalara özel yeni bir formül geliştirdik. Firmanızı, pazarı ve müşterilerinizi derinlikli bir şekilde analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için kulladığımız temel yöntem, diğer danışmanlık ve araştırma firmalarından oldukça farklı.

04

Fark yaratan pazarlama çözümleri için kullandığımız gizli formül; «antropoloji». Antropoloji : insan doğasını ve kültürünü gözlem yaparak ve empati kurarak anlamamızı sağlayan bilim dalı.

05

100 yıl öncesine kadar, antropoloji batılı olmayan kültürleri anlamak için kullanılıyordu. Bugün ise fark yaratmak isteyen, herşeyden önce insan doğasını ve kültürünü anlamak isteyen şirketler, devletler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yaygın olarak kullanılan bir disiplin.

06

Gerçekleştirdiğimiz her projede antropolojik bakış açısını benimsiyor; bir firma çalışanı gibi sahaya çıkıp satış sürecine katılıyor, bir müşteri gibi sunulan hizmeti deneyimliyor, objektif bir kamera gibi pazar işleyişine odaklanıp büyüme potansiyelini hesaplıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz projelerde;

Antropologlarımızı sahaya çıkararak, etnografik yöntemlerle, bilfiil iş süreçlerine dahil oluyor, tüketici ile firmanızın temas ettiği her anı, kulaklarımızı dört açarak gözlemliyoruz. Tüketiciye servis sağlayan personeliniz ile birlikte hareket ederek, hem tüketici deneyimini oluştuğu anda kayıt altına alıyor hem de süreci yöneten çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Gözlem aşamasında personelinizin servisle gelip giderken ne konuştuğunu bile hesaba katıyoruz.

08

Bünyemizde yer alan klinik psikologlar ile, projektif görüşmeler yapıyor ve tüketicilerin iç dünyasını çözümlüyor, söylenenden öte nelerin söylen(e)mediğini anlıyoruz.

09

Dilbilimcilerimiz ile, satır aralarını okuyor, evlerde ve sosyal medyada konuşulan dedikoduları bile dinleyip analiz ediyoruz. Ne söylendiği kadar, nasıl söylendiğine de odaklanıyor, doğrudan ifade edilemeyen karar süreçlerine ve mekanizmalara odaklanıyoruz.

10

Bilimsel literatür, Pazar tecrübesi ve yoğun emekle gelişen içgörü modellerimiz ile gerçeğin 3 tarafını – şirketinizi, pazarı ve müşteriyi dinliyoruz, duyuyoruz, anlıyoruz. Ve büyüme hedeflerinize uygun S.M.A.R.T ® formül sunuyoruz.

Sizin ihtiyaçlarınıza özel tasarladığımız içgörü çalışmasını tamamladığımızda, size büyüme getirecek bir formül sunuyoruz. Bu formül:

 • Specific – Şirketinize özel, aksiyon odaklı.
 • Measurable – Net iş hedefleriyle ölçülebilir.
 • Achievable – Başarılabilir, hayata geçirilebilir
 • Relevant – Merkezine müşteriyi alan, ona anlamlı gelen.
 • Tangible – Hayal ya da tutulamayacak büyük bir söz değil. Somut ve hemen hayata geçirilecek bir aksiyon planı.

Biz geliştiriğimiz çözümlere S.M.A.R.T ® formül diyoruz.

11

Şirketinize özel S.M.A.R.T ® bir formül tasarlamak için, iş dünyasının üç temel saç ayağı olan Firma – Pazar ve Tüketici’yi bütünleşik olarak ele alıyor; şirketiniz, pazar ve potansiyel müşterileriniz arasında bir Virtuous Triangle ® oluşturuyoruz.

12

Çünkü, Virtua olarak firmaların mevcut işleyiş ve yetkinliğine uygun geliştirilmeyen bir çözümün başarılı olamayacağına, rekabeti iyi tahlil etmeden yapılan stratejilerin başarısızlığa mahkum olduğuna ve hepsinden önemlisi tüketiciyi merkeze almayan hiçbir yaklaşımın markaları başarıya ve büyümeye taşıyamayacağına inanıyoruz.

13

İnsanların kullandığı kelimeleri ve davranışlarını çözümlemek, bilinçli ve bilinçsiz davranışlarının altında neler yattığını anlamak uzmanlık, empati ve deneyim gerektiriyor. Fakat elde edilen iş sonuçları tüm çabalara değer.

14

Virtuous Triangle® ve S.M.A.R.T. Formül’ü kullanarak çalışmaya başladığımızdan bu yana, pek çok firma için başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardık. Hizmet verdiğimiz firmalar için, ayrıştırıcı pazarlama fikirlerinin geliştirilmesinden, yeni hedef kitlelerin saptanmasına kadar pek çok stratejik kararın analitik ve büyümenin yolunu açacak şekilde verilmesini sağladık. Satış noktası (shopper) stratejilerinin yeniden belirlenmesine, pazara yeni giriş yapan veya mevcut markaların konumlandırmasının yapılmasına kadar geniş bir alanda strateji hizmetleri sunduk. Bu hedeflerin hayata geçmesi için tasarlanan konumlandırmaya uygun iletişim stratejisinin geliştirilmesi, creative brief’lerin oluşturulması ve pazarlama eko-sisteminin kurgulanmasına kadar pek çok destekleyici hizmeti müşterilerimize sağladık.

15

Virtuous Triangle® ve S.M.A.R.T.® çözümler geliştirdiğimiz projeler bizlere, başarılı bir büyümenin garanti altına alınması için tasarlanan strateji kadar, bu stratejinin tam ve eksiksiz uygulanmasının da hayati olduğunu gösterdi. Bu nedenle Virtua olarak geliştirdiğimiz çözüm önerilerinin hayata geçişi sırasında da sorumluluk almaya ve bilfiil işin başında ve içinde olmaya başladık. Hizmet verdiğimiz firmalar için bir dış pazarlama ve satış ekibi gibi hareket ederek, hedeflenen iş sonuçlarının gerçekleşmesini sağladık.

16

Bu aşamada yakaladığımız başarının sırrı kurucularımızın uzun yıllara dayanan deneyiminden geliyor.

Mehmet Demiray gözlem ve içgörü konusunda uzman. Bugüne kadar yüzlerce şirketle çalıştı, sayısız içgörü projesi gerçekleştirdi. Bugüne kadar ortaya çıkardığı içgörüler Nişantaşı kızlarının çantalarını neden ilginç bir şekilde taşıdığından, bir köy muhtarının baraj yapılacak yere neden ağaç dikimi yaptırdığına kadar geniş bir yelpazede. Türkiye’de satılan bir çok ürünle ilgili müşterinin zihniyetini çözümleme şansına sahip oldu.

17

Şirketin diğer kurucusu Murat Akdağ, Gillette Company’de satış ile başladığı kariyerine, pazarlamada devam etti. Hem Gillette hem de Procter & Gamble markaları için Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkaslar’da pek çok pazarda,stratejik pazarlama süreçlerini yöneterek devam etti. Marka stratejilerinin hayata geçmesi konusunda dirayeti ve hızı nedeniyle içlerinde Carrefour, Migros, Markafoni gibi pek çok firma, en değerli markalarının yönetimi için onu tercih etti.

18

Şirketin diğer kurucusu Serdar Erener, Türkiye’deki marka dünyasını değiştirmiş, yarattığı reklamlarla ve ikonlarla ünlenmiş bir reklamcı. Türkiye pazarlama dünyası profesyonelleri tüketicinin kalbine dokunma gücü nedeniyle onu reklam duayeni ilan etmiş durumda.

19

Yani hikayemiz biraz Edison’un hikayesine benziyor: %99 ter, %1 ilham. Virtua’yı kurmadan çok uzun süre önce ödevimizi yaptık.

Türk insanının düşünme şeklini çözümleme ve daha ileriye gitmeyi mümkün kılacak, yorulmayan bir hayal gücü.

Eğer vaadimiz size diğer danışmanların sunduğundan farklı geldiyse ve Virtua’nın sunduğu hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen formu doldurun.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Arrow-up