S.M.A.R.T. Yönetim
Çözümlerimiz.

Marka stratejisine uygun pazarlama süreçlerini yönetir.

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyle birlikte görece durağan ve korunaklı pazarlar, yerini hızla değişen, dönüşen ve rekabetle tanımlanan daha büyük pazarlara bıraktı. Faaliyet alanındaki bu değişim, pazarlama araçlarını ve de önemlisi pazarlamaya bakışımızı kökten bir değişime zorladı.
 
Artık markalar, doğru ürünü, hedef kitleye doğru zamanlamada ulaştırmanın yanı sıra pazarlama faaliyetlerini sürekli değişen piyasa koşullarına entegre etmek durumunda. Bu entegrasyonun en önemli kalemi teknoloji ve dijitalleşme olsa da, pazarlama icrası ve icrada yer alacak aktörlerin yönetimi de bu dönüşümden etkilendi.
Virtua olarak bu dönüşüm sürecinde müşterilerimize pazarlama yönetim hizmeti vermeye başladık. Hedef kitleyi tanıma, pazarlama fikirlerine temel olacak içgörü bulma aşamalarını takip eden süreçte, pazarlama planını oluşturuyor ve süreç boyunca müşterilerimize destek olarak bilfiil pazarlama sürecini yönetiyoruz.

Chief Marketing Company.

 

Virtua olarak bu dönüşüm sürecinde müşterilerimize pazarlama yönetim hizmeti vermeyChief Marketing Company olarak verdiğimiz bu hizmet sırasında çevik pazarlama (agile marketing) prensiplerini benimsiyor ve tüketici odaklı pazarlama planının oluşturulmasında, pazarlama eko- sisteminin oluşturulmasına ve düzenli geri bildirim döngüsü ile ölçülebilir ve kendini geliştiren pazarlama yönetim sisteminin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. başladık. Hedef kitleyi tanıma, pazarlama fikirlerine temel olacak içgörü bulma aşamalarını takip eden süreçte, pazarlama planını oluşturuyor ve süreç boyunca müşterilerimize destek olarak bilfiil pazarlama sürecini yönetiyoruz.
Virtua’nın sunduğu bu çevik pazarlama hizmetinin yedi ana adımı ve prensibi aşağıdan takip edilebilir.

We analyse your customer.

01

Pazar büyüklüğü, pazar oyuncuları ve payları, tekil müşteri sayısı (unique customer size), ortalama sepet bilgisi gibi temel pazarlama analitiği değerleri hesaplanır. Bu hesaplamalar ve firmanın mevcut bilgi birikimi bütünleşik bir şekilde analiz edilerek, pazar projeksiyonu oluşturulur. Firmanın büyüme hedeflerinin bilimsel ve sayısal bir zeminde belirlenmesi sağlanır.

Virtua olarak işe müşterileri verisinin toplanması ve analizi ile başlıyoruz.

We position your brand.

02

Geleneksel pazarlamanın tutarlı ancak katı planlama yaklaşımı yerini, veriye dayalı, değişime ayak uyduracak bir planlama yaklaşımına bırakmalı.

Bu nedenle Virtua olarak merkezinde tüketici olan bir marka konumlandırma yaklaşımı benimsiyoruz.

We build your corporate strategy.

03

Müşteri ihtiyaçlarına göre kendini sürekli yeniden tanımlayan bakış açısı, tüm kurumsal işleyişe hâkim kılınmalı.

Bu nedenle Virtua olarak müşteri odaklı bir kurumsal strateji tasarlıyoruz.

We build your marketing solution providers eco- system.

04

Hiyerarşik bir paydaş yönetimi yerine öğrenme, uygulama ve geri-bildirimi esas alan esnek bir işbirliği sistemi kurulmalı.

Bu nedenle Virtua olarak doğru yeterliliklere sahip ve pürüzsüz işbirliğine uygun paydaşları belirliyoruz.

We make your brand digitally alive.

05

Stratejik yönetim süreci, teknolojinin sağladığı düzenli veri akışı, hesap verebilir ölçümleme ile harmanlanmalı ve big-data sürekli analiz edilerek alt planlama ve kampanya fikirleri üretilmeli.

Bu nedenle Virtua olarak markanızı dijitalleştiriyoruz.

We constantly refine brand management strategy.

07

Marka piyasada oluşabilecek değişimlere hazırlıklı olmalı ve esnek bir şekilde değişime cevap vermeli.

We build accountable brand management system.

06

Atılan adımlar ve alınan aksiyonlar hem zamanla yarışmak hem de başarılı olmak zorunda olduğu için süreç küçük denemeler ve alternatif yaklaşımların daimi sınanması ile sürekli test edilmeli ve geliştirilmeli.

Görüşelim? çünkü,

Fark yaratmak için buradayız.

Form sonrası temsilcimiz en kısa sürede size ulaşacaktır.

Arrow-up